Size yardımcı olmak için burdayız. Standartları yükseltmenin zamanı gelmedi mi ? Güvenliğiniz için hazırladığımız paketler için bizi arayın.

Yıllık Muayene Nedir ?

24.06.2015 Tarih ve 29396 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken zorunlu kontrollerdir.

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

 

 

Kontroller, yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir. Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir. 01.01.2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır. Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.


Belediyeler ve Anlaşmalı Muayene Kuruluşları

Bursa ilçe belediyelerinin protokol imzalamış olduğu A Tipi Muayene Kuruluşları

Nilüfer Belediyesi

Royalcert Gözetim Hizmetleri A.Ş.
0535 365 14 84

Osmangazi Belediyesi

Royalcert Gözetim Hizmetleri A.Ş.
0553 517 98 00


Asansör Muayene Ücretleri 2016

Muayene ücretleri Belediyeler ile yapılan protokoller çerçevesinde bölgelere göre farklılık göstermektedir.

0-5 Durak 6 Durak 7 Durak 8 Durak 9 Durak 10 Durak İlave Her Kat
Nilüfer Belediyesi 140,00 TL 150,00 TL 160,00 TL 170,00 TL 180,00 TL 190,00 TL +10 TL
Osmangazi Belediyesi 140,00 TL 150,00 TL 160,00 TL 170,00 TL 180,00 TL 190,00 TL +10 TL